månadsarkiv: juni 2017

GSP legotillverkning storköksutrustning etc

Man kan sammanfattningsvis säga att legotillverkning, även kallad för kontraktstillverkning, innebär att ett företag tillverkar produkter på uppdrag av andra företag. Det riktar sig till OEM-marknaden. Inom den elektronik- och elektromekaniska branschen tillverkas tusentals produkter genom legotillverkning. Dessa produkter och varor sorteras och är märkta med OEM-namn, som i sin tur säljer dem till sina kunder.

Legotillverkning kan vara mycket lönsamt
Vissa av de populära produkter och varor på marknaden är kontraktstillverkade. Exempelvis är Microsofts Xbox spelmaskin tillverkad av Flextronics Corporation, ett gigantiskt företag med fabriker runt om i världen och tjänade sammanlagt 15 miljarder dollar inom försäljning under 2004. Flextronics tillverkar även mobiltelefoner för Ericsson, router för Disco och skrivare för HP. Andra exempel på stora legotillverkare är Flextronics International, Sanmina-SCI Corporation och Celestica.

Original design manufacturer
Ett stort antal företag utformar och tillverkar produkter som därefter säljs under andra märkesnamn, som på engelska är känt som Original design manufacturer, förkortat ODM. Det påminner mycket om legotillverkare. Skillnaden är att designtillverkaren vanligtvis äger de immateriella rättigheterna (IP) för själva produkten, medan en traditionell legotillverkare använder kundernas design och IP. Kontraktstillverkare kan tillverka hundratals eller tusentals olika produkter, medan ODM ofta är specialiserade på endast ett fåtal olika kategorier.

Läs mer om legotillverkning och bli en framgångsrik legotillverkare!