Kategoriarkiv: PR

Energisnåla skruvkompressorer

Det är inte bara produkter och material som utvecklas inom verkstadsindustrin. För att uppnå bästa prestanda både i form av precision, styrka och drift har det laborerats med hur vissa komponenter samarbetar och hur de är kopplade till varande för att uppnå bästa resultat.

Boge är en sån tillverkare och deras oljesmorda skruvkompressor finns nu i olika serier, beroende på funktion och styrka, hos olika återförsäljare över hela landet. Att kompressorerna ska vara så energisnåla som det bara går har varit ett viktigt mål i utvecklingen.

Enkelhet och slut på läckage
Att vara energisnål är som bekant också relaterat till precision, vilket i sin tur aldrig kan kompenseras med komplexitet. Den lilla serien, C+serien, som starar på 2,2 – 22kW, har kombinerat oljebehållaren, separationsfiltren med kompressionsenheten. Sättet det alla sitter samman på premierar servicevänligheten och säkerheten. Ju färre komponenter som behöver kopplas ihop externt desto mer tar man till vara på både styrka och tid, och främjar arbetssäkerhet och nöjda arbetare. Allt-i-ett konstruktionen har gjort den unik på marknaden.

Nya tekniker och utveckling
Hos den, delvis mer avancerade, S-serien är nyutvecklad och där har man satt just funktionalitet i fokus. Här är läckagerisken nästan fullständigt eliminerad genom den horisontellt placerade oljebehållaren och inga rör eller dylikt behöver kopplas till.

Den här kompressorn fungerar antingen i sin egen krav, eller tillsammans med olika tilläggsfunktioner. Ett av dessa möjliga tilläggs funktioner är Bluekat tekniken, som genererar helt oljefri tryckluft, vilket medför att kondensrensning inte längre ens behövs, då också detta nu är utan oljepartiklar.

Skaffa ett varumärkesskydd

Företag eller privatpersoner som tillverkar eller skapar en produkt och vill tjäna pengar på denna, behöver oftast ett varumärkesskydd. Detta skydd innebär att märket för produkten eller tjänsten inte får kopieras eller vara snarlik något annat inom likände kategori. Utan en konkurrent inom samma bransch får hitta på ett helt annat märke för sina produkter. Det är inte tillåtet att åka snålskjuts på någon annans varumärke. Vid behov av juridisk hjälp kring detta finns http://bjerken.se/se/ som är en erfaren patentbyrå.

Vad innebär ett varumärkesskydd?
Syftet med ett varumärke är att det ska särskilja varor eller tjänster som liknar varandra. Kunderna har ofta ett favoritmärke och vill fortsätta att köpa detta. Då ska det vara möjligt att se skillnad på produkterna och veta vad ett visst varumärke står för.

Ett varumärke är ett grafiskt märke. Det kan innehålla ord, bokstäver, symboler eller bilder. Ytterligare varianter som kanske inte är det första man tänker på är slogans, former eller inspelat ljud. Det är viktigt att registrera sitt märke och få det godkänt av Patent och Registreringsverket. För mer information kontakta Bjerkéns Patentbyrå.

Bjerkéns Patentbyrå
Bjerkéns Patentbyrå har funnits sedan 1951 och har lång erfarenhet av olika frågor inom det som kallas immaterialrätt. Det innebär allt som handlar om patent, design och varumärken. Expertis inom både svensk och utländsk lagstiftning är viktigt för Bjerkéns. De kan hjälpa kunden vid till exempel tvister i rätten och gör bedömningar vad gäller intrång på varumärket. Olika typer av avtal ingår också i den service Bjerkéns kan erbjuda.

Varför ska man använda sig av varumärkesskydd?

Ett varumärkesskydd ser till att skydda ditt märke så att inte någon annan kan dra nytta av och använda sig av det, vare sig i marknadsföringen eller försäljningen av dina varor eller tjänster. Detta innebär att varumärkesskyddet låter dig få ensamrätt på ditt märke.

Eftersom dagens utbud av varor och tjänster är mycket stort ökar även behovet av att använda ett varumärkesskydd hos alla företag. Du måste se till att ditt varumärke förblir unikt, då det är ditt ansikte utåt. Genom en registrering hos PRV säkrar du din ensamrätt i 10 år, vilket därefter kan förlängas med ytterligare 10 år så länge som du använder varumärket. Detta skyddar från intrång och felaktigt användande av din tjänst eller vara så att bara du har tillgång till namnet.

Vid ett varumärkesintrång kan man anlita en domstol, vilken kan förhindra att detta fortgår och fastställa en dom om böter eller fängelse till utövaren. Det är viktigt med ett varumärkesskydd för att du ska kunna bedriva bra affärer. Du har då en större chans att nå framgång hos både dina affärspartners, kunder och investerare. Genom ett varumärkesskydd ökar företagets värde.

Hos http://bjerken.se/ kan man enkelt skydda sitt varumärke på bästa sätt. Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med deras specialister direkt eller via Patent- och Registreringsverket, dit det finns länkar ifrån hemsidan. Genom hemsidan finns flertalet telefonnummer som man kan ringa runt om i landet. Där finns det även flertalet e-postadresser för olika kontor som man kan kontakta dem genom, beroende var i landet du befinner dig.

Reklam på kläder

Till http://www.tsreklam.se/ är det en mycket god idé att gå och kolla runt lite om man är intresserad av att göra reklam för sitt företag eller organisation, kommun eller skola. T & S Reklam erbjuder en mängd olika produkter på vilka de trycker det tryck du önskar för att göra reklam för det som just du önskar ska marknadsföras. Profilkläder med tryck är ju likt vandrande annonseringspelare, varför reklamen kan hamna exakt var som helst. Har man exempelvis valt att marknadsföra sig via t-shirts så kan ju dessa hamna var som helst i världen då vi nuförtiden reser i så hög utsträckning. Detta innebär att ditt lilla svenska företag kan komma att uppmärksammas av någon i Paris eller på Kreta på grund av att en svensk har på sig t-shirten på stranden eller i staden.

Fördelar med profilkläder med tryck
Fördelarna är många medan nackdelarna är ytterst få. Då man kan köpa t-shirtar hos T&S Reklam för cirka 20 kronor styck kan man få en relativt stor mängd för en överkomlig summa. Att välja att dela ut sina profilkläder med tryck till alla som vill ha en är en bra idé då olika personer känner olika personer, och olika subgrupper i samhället alla består av olika personligheter som alla kan komma att attraheras av det ditt företag säljer även om man kanske inte ser dem som den direkta målgruppen. Ett vanligt misstag många företag gör är att marknadsföra sig främst där man tror att ens kundkrets befinner sig. Att istället våga dela ut profilkläder med ens eget tryck till många olika grupper i samhället kan utan tvekan leda till att förtaget får nya kunder som man inte trott skulle vara ens kundkrets. Det är lätt att hamna i fördomar och annat som gör att vi inte använder vår fulla kompetens, men som sagt, att våga gå lite utanför boxen är sällan ett misstag.